Προσθήκη ετικετών στο talkback.

Ενα πρόβλημα προσβασιμότητας που συναντάμε συχνά σε εφαρμογές, είναι τα κουμπιά χωρίς ετικέτα. Πολλές φορές, οι προγραμματιστές των εφαρμογών ενσωματώνουν το κείμενο με το όνομα των κουμπιών στα εικονίδια, χωρίς να προσθέτουν κείμενο στις ετικέτες των κουμπιών, με αποτέλεσμα να μην είναι ανιχνεύσιμα από τους αναγνώστες οθόνης! Ευτυχώς, αυτό το πρόβλημα λύνεται με τη δυνατότητα προσθήκης ετικετών του Talkback! Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνετε, είναι να εξερευνήσετε τα κουμπιά χωρίς ετικέτα, για να ξέρετε τι όνομα θα δώσετε στο κάθε κουμπί.
Για να προσθέσετε ετικέτα σε ένα κουμπί, εστιάστε  πάνω του και κατόπιν κάντε την κίνηση με ένα δάχτυλο πάνω και δεξιά.
Με αυτόν τον τρόπο, θα μπείτε στο τοπικό μενού περιβάλλοντος του Talkback και θα μπορείτε να κάνετε προσθήκη ετικέτας, δίνοντας το όνομα που θέλετε στο επιλεγμένο κουμπί.
Για να κάνετε εισαγωγή-εξαγωγή ή επεξεργασία ετικετών, πηγαίνετε  στις ρυθμίσεις του Talkback, στη διαχείριση προσαρμοσμένων ετικετών.
Σημείωση: σε κάποιες εφαρμογές, υπάρχουν γραφικά στοιχεία που δεν αναγγέλλονται καθόλου από το Talkback. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς δεν μπορείτε να κάνετε προσθήκη ετικέτας σε κάποιο κουμπί. Αυτό που θα πρέπει να θυμάστε, είναι ότι μπορείτε να προσθέσετε ονόματα μόνο σε κουμπιά που αναγγέλλονται από το Talkback, ως κουμπιά χωρίς ετικέτα!

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Demy Assistant

Αναγνώστης sms

Οδηγός επίλυσης προβλημάτων προσβασιμότητας για χρήστες του αναγνώστη οθόνης talkback